Prentenboeken

Bij verschillende thema’s binnen de coaching van jonge kinderen maak ik gebruik van verschillende prentenboeken. Prentenboeken lezen is leuk om te doen, je kunt er fijn over praten, het vergroot je sociaal emotionele ontwikkeling en het vergroot ook nog eens de woordenschat. Mijn ervaring is dat alle kinderen het heerlijk vinden om te luisteren naar een verhaal. Daarnaast kun je aan de hand van een prentenboek een bepaald thema goed bespreken en er nog een creatieve opdracht aan vastplakken voor meer verdieping.

Tips voor thuis: Bij het voorlezen is interactie met je kind heel belangrijk. En leuk! Probeer met je kind te praten over de inhoud en wanneer dat mogelijk is te koppelen aan een eigen situatie. Iets wat jullie vandaag of deze week samen hebben meegemaakt. Als de hoofdpersonen bijvoorbeeld koken in het boek kun je praten over wat jullie gegeten hebben die avond of samen gezellig iets lekkers gaan bakken. Zo gaat het verhaal voor je kind nog meer leven. En bespreek daarbij ook de emoties van de verschillende personen. Zo leren kinderen de emoties beter herkennen bij anderen en zichzelf.

 

Ik leer leren

Ik leer leren is een training voor alle kinderen en jongeren vanaf groep 8 die vastlopen in hun schooltaken of slimmer willen leren.


De training geeft handvatten voor makkelijker en efficiënter leren.

KRAGT training

Vanaf april 2018 is er de mogelijkheid om de KRAGT training te volgen binnen Kindercoachpraktijk Sterk.

De KRAGT Training is een krachtige groepstraining voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar.
De training geeft kinderen inzicht in het sociaal handelen. Het kind leert zichzelf beter kennen, waardoor ook het contact met anderen verbetert. Dit vergroot de weerbaarheid, sociale vaardigheid en het zelfbewustzijn. Het kind krijgt hierdoor meer zelfvertrouwen.

Werken aan vaardigheden met Kids’ Skills

Kids’ Skills is een speelse, praktische benadering voor het oplossen van moeilijkheden waarmee kinderen worden geconfronteerd. Centraal staat één heel belangrijk idee: praktisch alle problemen kunnen worden opgevat als vaardigheden die nog ontwikkeld moeten worden.

Kids’ Skills is ontwikkeld door de Finse psychiater Ben Furman en bedoeld voor kinderen tot ongeveer 12 jaar.

Omgaan met het verlies van een dierbare

Voor veel ouders is het lastig om kinderen te begeleiden in het rouwproces van hun kinderen. Zeker als deze periode voor de ouders zelf ook een periode van rouw is. Wat kun je dan het beste doen? Hoe begeleid je je kind in deze periode van rouw?

In studies komt naar voren dat kinderen  zeker ook rouwperiodes kunnen ervaren en dat deze periode ook zeer belangrijk is om het gemis te kunnen aanvaarden. Kinderen willen het rouwen echter wel op hun eigen manier doen. Een mooi boek, zoals Sterrenkind van Patrick Somers,  over het verliezen van een dierbare kan hierbij ondersteuning bieden. Ook kan het fijn zijn om juist mooie herinneringen op te halen of een plekje te maken waar aan de overledene gedacht kan worden.

 

 

Schateiland Expeditie van start

Schateiland Expeditie is een methode waarin de kinderen een schatkaart van hun binnenwereld  ontwerpen. Want je eigen schateiland maken, in coaching of een training  is een hele mooie manier om krachten, mogelijkheden, struikelblokken en oplossingen daarvoor in kaart brengen..!

Voor kinderen is het uitnodigend om zichzelf creatief te uiten in plaats van alleen via praten zichzelf onder woorden te brengen. Het is een luchtig spel waarbij veel inzichten worden verkregen.

Schatgravers wordt ingezet in verschillende vormen van één op één begeleiding zoals: remedial teaching, (ortho-)pedagogiek, speltherapie, logopedie, integratieve therapie, kinderpsychologie, PMKT en andere kind- en jeugd professionals. Maar ook binnen het onderwijs, zoals de ambulante begeleiding of interne leerlingbegeleiding, wordt dit spel veelvuldig toegepast.

Schateiland Expeditie mag alleen gegeven worden door gecertificeerde trainers.